Moartea unui colos industrial: Uzina „Victoria” Călan

Distribuie mai departe
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

În urmă cu 150 de ani începea dezvoltarea uzinei „Victoria” Călan, devenită în timp un adevărat colos industrial, cunoscut și recunoscut pe plan național și internațional pentru produsele realizate aici, produse mediatizate în numeroase ziare și reviste din perioada interbelică („Adevărul” „Revista ilustrată”, „Gazeta de Transilvania” etc.), astăzi e doar o amintire, uzina fiind aproape în integralitate ștearsă de pe hartă, în locul ei răsărind un parc industrial care își așteptă investitorii. Modul în care s-au realizat lucrările a fost taxat de Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale (septembrie 2009), care arată: „Combinatele siderurgice din Călărași şi Călan au fost dezmembrate şi topite fără o evaluare prealabilă a valorii de patrimoniu cultural”.

Decadența imperiului Fontei din Călan a început în 1997, odată cu procesul de divizare a combinatului în 12 societăți comerciale: SC Cilindrul SA, SC Piese Turnate SA, SC Prelucrări Mecanice SA, SC Transport Uzinal SA, SC Reparații Siderurgice SA, SC Coloana Auto SA, SC Pram Control SA, SC Agro Flori SA, SC Bobinătorul SA, SC Turnătoria I SA, SC Minagval SA, SC Sidermet SA.

Secretar de stat, deputat în circumscripția electorală Hunedoara, consilier al fostului președinte al României Emil Constantinescu, din 1996 până în 1998 și ministru al Privatizării, Sorin Dimitriu a afirmat atunci că este necesar ca termenele de restructurare să fie scurtate și că divizarea celor două combinate trebuie grăbită. Era începutul unei crize sociale care a adus la declararea Călanului ca oraș defavorizat, în speranța că își vor găsi loc noi investitori în mica urbe de pe Valea Streiului.

Citește și Primar de provincie: Adrian Filip Iovănesc (2004-2020). Cum a evoluat situația socio-economică în ultimii 16 ani în orașul Călan

Supranumit „regele locomotivelor”, Ștefan Movilă, om de afaceri prosper, este printre persoanele asupra căruia aplanează suspiciuni privind comiterea de acte ilegale, comise imediat după divizarea Combinatului Siderurgic din Călan. Miron Chichişan, deputat în circumscripția electorală nr.32 Sălaj, în perioada CDR, atrăgea atenția în Ședința Camerei Deputaților din 29 noiembrie 1999 asupra actelor ilicite întreprinse de „regele locomotivelor” și apropiați ai acestuia. Urmărit penal ulterior, procurorul de caz arăta faptul că „în luna septembrie a anului 1999, Ștefan Movilă a cumpărat în nume personal cinci locomotive și o drezină de la SC TRANSPORT UZINAL CĂLAN, 800 de milioane de lei, le-a făcut o evaluare ilegala de 30 de miliarde de lei, apoi le-a adus ca aport la capitalul social al societății LOIS PROD IMPEX SRL”, nota ziarul „Ziua” în ediția din 27 iunie 2002.

Platforma siderurgică din Călan, imediat după divizare, a primit mai multe somații privind sistarea gazului metan și a energiei electrice. Liderii sindicali și reprezentanții muncitorilor avertizau că din această cauză combinatul riscă să fie închis, astfel a avut loc, încă din 1997, un proces de reducere a sectoarelor de activitate și de restructurare de personal.

Ziarul „Hunedoreanul” din 23 martie 2002 descria situația angajaților platformei industriale Turnătoria 1 din Călan, care nu și-au încasat salariile de opt luni și care au primit în loc de bani, bibelouri, casetofoane, mașini de spălat sau chiar cuie. Directorul general al Turnătoriei, Cornel Grozoni a afirmat atunci că produsele au fost oferite drept compensare de firme care au contracte cu Turnătoria 1 și nu au putut plăti cu bani gheață. Liderul sindical Dinu Muntean susținea că aproape 80 din cei 127 de angajați ai platformei au ridicat obiectele, unii pentru uz personal, alții ca să încerce să le vândă.

Citește și Istoria unei ruine: Hidrocentrala din Streisângeorgiu, Călan

Guvernul României, prin Departamentul Pentru Relația cu Parlamentul comunica în 2004

Evoluția pieței interne a produselor siderurgice, conjunctura externă nefavorabilă, nivelul de competitivitate și tehnologic scăzut al întreprinderilor siderurgice precum și numărul de personal ridicat au condus la o situație financiară dificilă, majoritatea întreprinderilor înregistrând în perioada de tranziție, importante datorii.
Pentru redresarea situației și creșterea performanței la nivelul întreprinderilor siderurgice au fost necesare măsuri de restructurare organizatorice, tehnologice, financiare și sociale prin externalizarea activităților anexe obiectului principal de activitate.
În acest sens în anul 1997, pe platforma siderurgică Călan s-a inițiat acțiunea de divizare a SC SIDERMET SA care s-a finalizat în martie 1998, prin desprinderea din societatea mamă a altor 11 societăți comerciale.
Divizarea s-a efectuat pe baza unui studiu de fezabilitate, în conforrnitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC SIDERMET SA din data de 16.02.1998.
Situația actuală a societăților comerciale apărute în urma acestei divizări, precum și forma de proprietate a capitalului social se prezintă astfel:
1. SC CILINDRUL SA – societate mijlocie, capital social de 10.154.675 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. TM-14/15.05.2003, achitat la data de 04.06.2003;
2. SC PIESE TURNATE SA – societate mijlocie capital social de 9.444.575 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. TM-41/13.12.2002, achitat la data de 13.02.2004;
3. SC PRELUCRĂRI MECANICE SA – societate mică, capital social de 3.357.075 mii iei, integral privat: contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. TM-4/20032003. achitat la 27.03.2003; ‘
4. SC TIMNSPORT UZINAL SA – societate mică, capital social de 3.217.050, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. HD-34717062002, achitat la data de 06.09.1999;
5. SC REPARAȚII SIDERURGICE SA – societate mică, capital social de 1.308.125 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. AR-31731.05.2000, achitat la data de 09.06.2000;
6. SC COLOANA AUTO SA – societate mică, capital social de 575.600 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. HD-9/18.02.2000, achitat la data de 21.04.2000;
7. SC PRAM CONTROL SA – societate mică, capital social de 390.500 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. TM-6/11.04.2003, achitat la 05.05.2003;
8. SC AGRO FLORI SA P – societate mică, capital social de 782.125 mii lei, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. HD-22/ 12.05.1999, achitat la data de 30.10.2000, reziliat ulterior, în prezent se află în lichidare judiciară;
9. SC BOBINĂTORUL SA – societate mică, capital social de 305.000 mii lei, integral privat, contract de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. HD-23l 13.05.1999, achitat parțial, Cumpărătorul fiind notificat pentru neachitarea la scadență a ultimei rate. La data de 27.05.2004 a fost înregistrat la ORC Raportul privind intrarea în faliment a acestei societăți, conform art. 41 din Legea nr. 64/1995, republicată;
10. SC TURNĂTORIA I SA – societate mică, capital social de 2.816.850 mii lei, se află în lichidare judiciară;
11. SC MINAGVAL SA – societate mare, capital social de 103.285.925 mii lei, a fost înființată pentru a prelua în totalitate obligațiile de plată ale societății mamă, ulterior (22.06.1998) a intrat în lichidare judiciară, lichidator SC Pri cewaterhousccoopers Management SRL.
12. SC SIDERMET SA – societate mare, capital social de 155.902.625 mii lei, se află în lichidare judiciară.
Din cele 12 societăți comerciale provenite prin divizarea SC SIDERMET SA, un număr de 9 societăți majoritatea societăți mici au fost privatizate de către sucursalele teritoriale din cadrul APAPS prin licitație parcurgându-se etapele prevăzute de reglementările legale de la anunțul publicitar până la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni.
Clauzele cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni privind menținerea obiectului principal de activitate, preluarea drepturilor și obligațiilor cu privire la contractele colective și individuale de muncă, respectarea legislației din domeniul protecției sociale, obligația cumpărătorului ale a nu cesiona acțiunile cumpărate până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract au fost respectate de majoritatea cumpărătorilor.
Nu au fost realizate măsurile investiționale de mediu, cumpărătorii fiind notificați pentru plata penalităților cuprinse în contract.
La SC PIESE TURNATE SA după divizare s-a creeat o situație atipică ca urmare a executării silite, astfel că principalul echipament tehnologic al SC PIESE TURNATE SA Călan gajat de către BCR, respectiv: 3 cuptoare cu inducție, 2 cuptoare de tratament termic, mașină de turnat, conveior, stație de preparare, a fost vândut prin licitație, de către executorul judecătoresc numit de Tribunalul Hunedoara pentru despăgubirea creditorului, către SC Romtas General Distribution SRL Curtea de Argeș, care are ca acționari pe dl. Bridinel Romeo și dl. Tănăsoiu Ionel, fiecare deținând 50% din capitalul social. ln aceste condiții, cele două societăți comerciale, respectiv SC PIESE TURNATE SA Călan și SC Romtas General Distribution SRL Curtea de Argeș, fiind dependente total una de cealaltă, au încheiat la data de 26.09.2000 un contract de închiriere până la 26.06.2003 pentru echipamentul tehnologic, pentru ca acesta să poată fi folosit de către SC PIESE TURNATE SA Călan pentru execuția, în principal, a comenzilor SC Romtas General Distribution SRL Curtea de Argeș.
La data de 13.12.2002, APAPS a vândut pachetul de acțiuni reprezentând 99,61% din valoarea capitalului social, deținut la SC PIESE TURNATE SA Călan, încheind contractul de Vânzare cumpărare de acțiuni nr. TM 41 cu domnu Bridinel Romeo. Ulterior datei de 26.06.2003, data la care a încetat contractul de închiriere pentru echipamentul tehnologic dintre SC PIESE TURNATE SA Călan, în calitate de chiriaș și SC Romtas General Distribution SRL Curtea de Argeș, în calitate de proprietar, acesta din urmă a început să-și dezmembreze principalele utilaje tehnologice, respectiv: 3 cuptoare cu inducție, 2 cuptoare de tratament termic, mașină de turnat, conveior, stație de preparare și să le Valorifice ca fier vechi. La finele anului trecut, situația patrimoniale a SC PIESE TURNATE SA Călan se prezenta astfel: utilajele tehnologice din spațiile de producție au fost dezmembrate în totalitate și valorificate la fier Vechi. Față de situația existentă la SC PIESE TURNATE SA Călan, cumpărătorul este pus, practic, în imposibilitatea de a desfășura activitatea de producție și de a respecta astfel, clauzele din contractul de vânzare cumpărare de acțiuni.
La majoritatea societăților de pe platforrna siderurgică Călan s-a constatat că și după divizare și privatizare, indicatorii economico-financiari au înregistrat o continuă descreștere, iar rezultatele exercițiilor financiare bilanțiere au fost în permanență pe pierderi și în contradicție cu prevederile BVC, datorită evoluției defavorabile a societăților de pe platformă care au rămas dependente de SC SIDERMET SA. În aceste condiții SC MINAGVAL SA și SC TURNĂTORIA l SA la scurt timp după divizare și SC AGRO FLORI SA și SC BOBINATORUL SA după privatizare au intrat în lichidare conform art. 41 din Legea nr. 64/ 1995, republicată.
Societatea mamă SC SIDERMET SA Călan a fost inclusă în componența de privatizare a 50 societăți comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete – Grupul l – Mașini grele și Metalurgie din cadrul PSAL, strategia de privatizare fiind aprobată prin HG nr. 1 l70/28.l 1.2000.
În cadrul SC SIDERMET SA, după divizare, au rămas activele corespunzătoare producerii cocsului metalurgic și a fontei de turnătorie, precum și investiția Tumatoria de tuburi din fontă ductilă, aflată în curs de realizare.
Ulterior, datorită situației economico-financiare a SC SIDERMET SA Călan, s-a decis închiderea operațională a unor sectoare productive, astfel, în anul 1999 s-a închis o parte din sectorul cocsochimic (benzen, amoniac și bateria de cocsificare nr. 3); – în anul 2000 s-a închis restul activelor din sectorul cocsochirnic (bateria de cocsificare nr.4, stația sortare, stația dozare, sectorul chimic, anexa industrială, depozitul cărbuni, laboratorul, epurare biochimică și centrală terrnoelectiica nr.3 ).
Aceste închideri operaționale au fost însoțite de disponibilizarea, în total, a unui număr de 619 salariați, din 1604 salariați existenți după divizare.
În continuare societatea a rămas producătoare de fontă cenușie, care este un semifabricat utilizat în turnătoriile de piese și care, având un grad redus de prelucrare, nu este rentabilă.
Singura posibilitate de redresare a societății constă în realizarea unor produse cu valoare adăugată mare, așa cum sunt tuburile turnate din fontă ductilă, pentru care există piață de desfacere, la intern și export.
Finanțarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă s-a realizat printr-un contract de credit extern de 17.752.800 USD, din care SC SIDERMET SA a plătit un avans de 15%, încheiat între American Bank and Trust SUA cu garanția EXIM BANK SUA , SC SIDERMET SA ÎN CALITATE DE ÎMPRUMUTAT ȘI Ministerul Finanțelor România în calitate de garant pentru restul sumei, un credit de 50.475 mil lei din fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvemului conform HG nr. 89811199? și din surse proprii în Valoare de peste 50.000 mil. lei.
Prin punerea în aplicare a prevederilor HG nr. 1237/2001 privind strategia de privatizare a SC SIDERMET SA Călan, inclusă în componența de privatizare a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete, din cadrul PSAL și HG nr. 428 / 2002 pentru modificarea art.2 din HG 1237f2001 și ale Protocolului nr. MOD/29.04.2002 încheiat între APAPS și PIPE PRODUCTS GmbH Germania s-a constituit societatea comercială mixtă pe acțiuni SC AMIDIP SA Călan care a dobândit personalitate juridică prin înregistrarea la ORC cu numărul J 20f950/29.XI.2002, având ca acționari principali următoarele persoane juridice: Pipe Products GmbH cu un aport la capitalul social de 65,6770 % și SC SIDERMET SA Călan cu un aport în natură la capitalul social de 34,3215 %.
În urmă aportării în natură la societatea nou înființată a unor active și mijloace fixe la SC SIDERMET SA Călan au rămas doar închiderile operaționale menționate anterior. Activele și mijloacele fixe ce au rămas la SC SIDERMET SA Călan sunt în totalitate purtătoare de sarcini (gajuri, sechestre asigurătoare).
În urma importurilor de cărbune prin intermediul firmei Omegatech Entreprises Ltd Cipru, SC SIDERMET SA datora acesteia suma de 1.046.501 USD care ulterior a fost majorată cu dobânzile și cheltuielile de arbitrare ajungându-se la o creanță de 2.349.421 USD, iar în data de 25.07.2003, executorul judecătoresc a sechestrat acțiunile deținute de SC SIDERMET SA la SC AMIDIP SA.
În această situație SC SIDERMET SA a depus contestație la executare motivând că AVAB este creditor preferențial conform art. 61 din OUG nr. 5 1/ 1998, acesta instituind titlu executoriu asupra acestor acțiuni la data de 05.12.2002, iar în data de 21.07.2003 AVAB a încheiat un contract de garanție reală asupra acțiunilor înscris la arhiva electronică în data de 22.07.2003. De asemenea firma Omegatech Entreprises Ltd Cipru, prin intermediul firmei de avocatură Musat 8; Asociații au inițiat o acțiune în anulare și una în revocare, a actului constitutiv al SC AMIDIP SA, iar Tribunalul Hunedoara a conexat cele două acțiuni introducând în cauză și AVAB. La data de 21.07.2003, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OG nr.44/2002, privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, AVAB a vândut prin negociere directă către SC AMIDIP SA utilajele aferente Turnătoriei de tuburi din fontă ductilă. Valoarea tranzacției a fost de 15.870.244 USD.
La data de 15.10.2003, SNCFR Marfă Sucursala Timiș a instituit prin executorul judecătoresc sechestru de gradul III asupra pachetului de acțiuni deținut de SC SIDERMET SA Călan la SC AMIDIP SA. Contestația la executare se află pe rol la Judecătoria Hunedoara.
În conformitate cu art. 43 alin 2 și art. 95 din OG nr. 61 / 2002 privind colectarea creanțelor bugetare, DGFP Hunedoara a trecut, în a două parte a anului 2003, la valorificarea următoarelor active ale SC SIDERMET SA Călan aflate Sub sechestru: Bateria nr. 3 de cocsificare, Bateria nr. 4 de cocsificare, Dozare-Concasare, Stație dozare și expediere cocs, Laborator cocsificare, CET 3, Chimie și Amoniac.
Datorită acțiunilor în instanță inițiate de către Omegatech Entreprises Ltd Cipru, și SNCFR Marfă Sucursala Timiș, PIPE PRODUCTS GmbH Germania acționarul majoritar al SC AMIDIP SA, a luat decizia stopării investițiilor în societate, inclusiv a aportului de 3.800.000 USD, precum și disponibilizarea colectivă a 400 de angajați.
De asemenea în data de 20.12.2003, SC AMIDIP SA Călan a solicitat AVAB amânarea cu 90 de zile a plății primei rate pentru utilajele aferente Turnătoriei de tuburi din fontă ductilă. În luna martie, la noul termen scadent, SC AMIDIP SA Călan a solicitat AVAB declanșarea procedurii de executare silită asupra utilaj elor menționate.
Pentru soluționarea situației existente pe platforma siderurgică Călan, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 3 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 174 din 01.03.2004, aprobată prin Legea nr.162l2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 462 din 24.05.2004.
La data de 04.03.2004 Tribunalul Hunedoara, Secția Comercială și Contencios Administrativ, prin sentința nr. 583/CA/2004 a admis cererile fonnulate de unii dintre creditorii SC SIDERMET SA Călan, a deschis procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 64/1995 și a autorizat AVAB să își exercite drepturile potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvemului nr. 9212003 privind Codul de procedură fiscală.
Având în vedere prevederile art 1. (1) din OUG nr. 3/2004 că : „In vederea finalizarii investiției Turnătorii de tuburi depresiune din fontă ductilă, APAPS este mandatată să voteze în AGA a S C SIDERMET SA, împuternicirea reprezentantului societății comerciale ale a voia în AGA a S C AMIDIP SA Călan, dizolvarea și lichidarea acesteia”, în data de 05.04.2004 AGA a SC SIDERMET SA Călan a mandatat reprezentantul societății în AGA a SC AMIDIP SA, să voteze pentru dizolvarea acesteia.
În data de 16.04.2004 AGA a SC AMIDIP SA a aprobat dizolvarea și lichidarea societății și numirea ca lichidator a SC Contaudit Evalex SRL Deva, iar Hotărârea AGA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1858 din 23.06.2004. Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile-comerciale, în terrnen de 30 de zile de la publicare această devine definitivă. Având în vedere prevederile art. 2 din OUG nr. 3/2004 în data de 27.05.2004, AVAS a instituit sechestru asupra bunurilor SC AMIDIP SA Călan. De asemenea în prima decadă a lunii iunie au fost demarate procedurile specifice privind evaluarea bunurilor societății amintite.
Având în vedere prevederile art. 3 (1) din OUG nr. 3/2004 a fost înființată SC Amitech Ductil SRL cu activitate principală producția de tuburi din fontă P Cod CAEN 2721 și acționar unic PIPE PRODUCTS GmbH Germania. AVAS a solicitat acestei societăți să-și precizeze poziția față de finalizarea investiției Turnătorie de tuburi din fontă ductilă. Reprezentantul SC Arnitech Ductil SRL a solicitat ca valoriïficarea utilajelor aferente turnătoriei de tuburi din fontă ductilă să se facă simultan cu valorificarea activelor reprezentând aportul în natură al SC SIDERMET SA la constituirea SC AMIDIP SA.
Hotărârea de lichidare și divizare a SC AMIDIP SA a fost contestată la Tribunal de către SNCFR Marfă Sucursala Timiș și de către SC MINAG VAL SA prin lichidator SC Pricewaterhouseeoopers Management SRL. Ia data de 03 septembrie 2004 instanță a decis că opoziția formulată de către SC MINAG VAL SA prin lichidator SC Pricewaterhousecoopers Management SRL este nefondată. În ceea ce privește opoziția formulată de către SNCFR Marfă Sucursala Timiș, Instanța a decis în data de 15 septembrie 2004, acordarea unui termen de două săptămâni pentru studierea întâmpinării formulate de către SC AMIDIP SA și SC SIDERMET SA Călan.
AVAS cunoaște în detaliu situația juridică și socială creată și va face toate demersurile necesare pentru rezolvarea acesteia, în limitele competenței sale și a cadrului legal.
Date fiind ponderea activității siderurgice în ansamblul industriei românești, precum și locul important pe care îl ocupă în producția și piața Europei, adiacent Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană, încheiat în anul 1993, a fost semnat și documentul privind evoluția relațiilor dintre siderurgia românească și cea a țărilor din Uniunea Europeană în vederea atingerii țintelor de integrare.
Decizia Consiliului Uniunii Europene privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile de parteneriat precizează necesitatea unui pian de restructurare a siderurgiei în conformitate cu exigențele Uniunii Europene pe termen scurt, iar pe termen mediu implementarea programului de restructurare a siderurgiei.
Prin Hotărârea nr. .ZU/28.02.2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 206/27.03.2002, Guvernul a aprobat strategia industriei siderurgice din România pentru perioadă 2002-2005, adoptând un plan de restructurare și ajustare a siderurgiei în conformitate cu exigențele Uniunii Europene care cuprinde și platforma siderurgică Călan.
Prin OUG nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma siderurgică Călan s-a avut în vedere soluționarea situației sociale a celor 600 de muncitori preluați de la SC SIDERMET SA și urgentarea punerii în aplicare a măsurilor pentru restructurarea platfonnei industriale, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență.
Termenul de punere în funcțiune al investiției este de maximum 12 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra activelor vândute. Până la această dată au fost executate lucrări de proiectare, construcții montaj și au fost achiziționate utilaje din țară și import reprezentând 82,28% din valoarea investiției.


Distribuie mai departe
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Content is protected !!